RNA

Human Hair Dermal Papilla Cell Total RNA
672,00 €
In stock
Buy
Human Hair Dermal Papilla Cell MicroRNA
628,00 €
Special Order Item
Buy
Human Hair Dermal Papilla Cell MicroRNA
952,00 €
Special Order Item
Buy
Human Hair Dermal Papilla Cell MicroRNA
1.688,00 €
Special Order Item
Buy
Human Hair Germinal Matrix Cell Total RNA
672,00 €
In stock
Buy
Human Hair Germinal Matrix Cell MicroRNA
628,00 €
Special Order Item
Buy
Human Hair Germinal Matrix Cell MicroRNA
952,00 €
Special Order Item
Buy
Human Hair Germinal Matrix Cell MicroRNA
1.688,00 €
Special Order Item
Buy
Human Hair Outer Root Sheath Cell Total RNA
672,00 €
In stock
Buy
Human Hair Outer Root Sheath Cell MicroRNA
628,00 €
Special Order Item
Buy
Human Hair Outer Root Sheath Cell MicroRNA
952,00 €
Special Order Item
Buy
1.688,00 €
Special Order Item
Buy
Human Hair Inner Root Sheath Cell Total RNA
672,00 €
In stock
Buy
Human Hair Inner Root Sheath Cell MicroRNA
628,00 €
Special Order Item
Buy
Human Hair Inner Root Sheath Cell MicroRNA
952,00 €
Special Order Item
Buy
Human Hair Inner Root Sheath Cell MicroRNA
1.688,00 €
Special Order Item
Buy
Human Hair Follicular Keratinocyte Total RNA
672,00 €
In stock
Buy
Human Hair Follicular Keratinocyte MicroRNA
628,00 €
Special Order Item
Buy
Human Hair Follicular Keratinocyte MicroRNA
952,00 €
Special Order Item
Buy
Human Hair Follicular Keratinocyte MicroRNA
1.688,00 €
Special Order Item
Buy